raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۸۵. رابرت موگابه

وی در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۵ توسط رائل مایتریا به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. او از سال ۱۹۸۷ رئیس جمهور زیمبابوه است. او در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵ “جایزه صلح کنفوسیوس” را دریافت کرد و تلاش کرد تا رویای قذافی را زنده کند.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل