raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۸۶. مارک زوکربرگ

وی پس از تصمیم خود مبنی بر دادن و وقف ۹۹٪ از سهام فیسبوک خود به دلایل خوب برای ایجاد دنیای بهتر بخاطر دختر تازه متولد شده خود، در ۲ دسامبر ۲۰۱۵ به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

مصاحبه او با همسرش

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل