raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

۸۸. استفان فرای

وی در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۶ توسط رائل مایتریا به دلیل محکومیت شدید خود در کلیسای کاتولیک، به عنوان راهنمایی افتخاری منصوب شد، فرای یک ملحد، یک انسان دوست است و اعتقاد یونان باستان به خدایان متعدد را دوست دارد. فرای بارها مخالفت خود را با دین سازمان یافته ابراز داشته و هشدار داده است كه چگونه “دست ظالمانه، ریاكار و بی محبت دین و مطلقه گرایی بار دیگر بر جهان افتاد.” در سال ۲۰۰۹، او در یک بحث “مربع اطلاعاتی” شرکت کرد که در آن او استدلال کرد که کلیسای کاتولیک بیش از این که مفید باشد صدمه زده است. موضع لطیف اما قوی فرای در برابر کلیسای کاتولیک ستودنی است.

سخنرانی او در مورد کلیسای کاتولیک

 

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل