۹۹. پروفسور کریستین پرون

پروفسور کریستین پرون در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ توسط مایتریا رائل، به همراه وکیل آمریکایی رابرت اف کندی جونیور و پروفسور فرانسوی دیدیه رائول، به دلیل مشارکت در ارائه دیدگاه های جایگزین به گفتمان هشداردهنده دولت ها و رسانه ها در مورد کووید-۱۹ و واکسن های ادعایی آن، به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل