raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

100. رابرت اف کندی جونیور

رابرت اف کندی جونیور در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ توسط مایتریا رائل، در همان روز همراه با اساتید فرانسوی کریستین پرون و دیدیه رائول، به دلیل مشارکت در ارائه دیدگاه های جایگزین به گفتمان هشداردهنده دولت ها و رسانه ها در مورد کووید-۱۹ و واکسن های ادعایی آن، به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل