101. ناتالی یامب

ناتالی یامب در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ توسط مایتریا رائل به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد، زیرا به دلیل ستیزه جویی او که به شیوه ای ضدغربی درگیر شد و به ویژه استعمار نو فرانسه را محکوم کرد، و از موضع روسیه در درگیری در اوکراین حمایت کرد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل