102. الکساندرا هنریون کاد

الکساندرا هنریون کاد در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ توسط مایتریا رائل به دلیل موضعش در برابر واکسیناسیون و محکوم کردن دروغ‌ها در مورد و پیرامون همه‌گیری و کووید، به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل