96. نواک جوکوویچ

96.-Novak-Djokovic

نواک جوکوویچ در ۱۷ ژانویه سال ۲۰۲۲ توسط رائل مایتریا به دلیل نگرش مثال زدنی اش در امتناع از “واکسن کووید” به عنوان راهنمای افتخاری معرفی شد. این تنیسور مشهور جهان (رتبه ۱ جهان در سال ۲۰۲۲) در مسابقات اوپن استرالیا مورد تبعیض قرار گرفت. پس از رد ویزای وی، از استرالیا اخراج شد و نتوانست در این مسابقات شرکت کند.

دریافت حقیقت

پیام هایی که آفرینندگان ما هنگام برخورد بشقاب پرنده (UFO) با رائل در سال ۱۹۷۳ به ما داده اند را بخوانید!

رویدادهای دیگر

ما را دنبال کنید

آکادمی رائل