raelian movement logo_White

יום הגוטופלס

26 באוגוסט

Gotopless הוא ארגון אמריקאי שנוסד בשנת 2007 על ידי ראל וטוען כי לנשים יש את אותה זכות חוקתית שיש לגברים ללכת חשופי חזה בפומבי.

זכות שווה ללא חזייה

לכולם!!

יום GoTopless מתוכנן ליום ראשון הקרוב 26 באוגוסט, יום שוויון האישה, תאריך יום השנה לאישור התיקון ה -19, שלקח לפעילים ורפורמטורים כמעט 100 שנים לזכות בזכות זו! מכיוון שבאותו יום בשנת 1920 אושרה זכות הבחירה לנשים (בשנת 1971 הכריז הקונגרס האמריקאי על יום זה כיום שוויון האישה)

"כל עוד מותר לגברים ללכת חשופי חזה בפומבי, לנשים צריכה להיות את אותה זכות חוקתית".מייטריה, ראל

" שחררי את החזה, שחררי את המחשבה! "

הצטרפו אלינו ליום הגוטופלס הבינלאומי שלנו

ביום שבת, 26 באוגוסט!

לקבלת מידע נוסף על אירוע זה באזורך, בחר מדינה: