raelian movement logo_White

讻诪注讟 砖诐!

讘专讜讻讬诐 讛讘讗讬诐 诇拽讛讬诇讛 砖诇谞讜 诇注讜诇诐 讟讜讘 讬讜转专 馃檪

讛讜讚注转 讗讬砖讜专 谞砖诇讞讛 讗诇讬讱 讘讚讜讗专 讗诇拽讟专讜谞讬. 讻讚讬 诇讛砖诇讬诐 讗转 讛诪讬谞讜讬, 讗谞讗 诇讞抓 注诇 讛拽讬砖讜专 讘讗讬诪讬讬诇 砖拽讬讘诇转.

转讜讚讛!