Mimozemšťania vytvorili všetok život na Zemi

Mimozemšťania vytvorili všetok život na Zemi

Posolstvo

, ktoré pochádza z hviezd

Čo ak z tisícov pozorovaní UFO, ktoré sa vyskytujú každý rok, jedna osoba skutočne stretla návštevníka – „pilota“ jedného z týchto UFO? A čo ak tejto osobe boli tou vesmírnou bytosťou poskytnuté informácie, ktoré vysvetľujú tajnú históriu života na Zemi, a tiež aj budúcnosť, ktorá nás čaká? A čo keby všetky tieto informácie boli zverejnené už pred niekoľkými desaťročiami a uznané tisíckami ľudí, vrátane vedcov a historikov?

Nechceli by ste si prečítať takú knihu?

Táto webová stránka vám dáva možnosť prečítať si mimoriadne Posolstvo, ktoré pochádza „z hviezd“.

Posledný prorok, RAEL

Rael Maitreya je posledný posol, poslaný našimi mimozemskými stvoriteľmi, Elohim. Rovnako ako Mojžiš, Buddha, Ježiš a Mohammed, aj posledný prorok, Rael, bol požiadaný, aby posledné Posolstvo Elohim odovzdal každému na Zemi.

Video Preview

nadchádzajúce podujatia

Raelianske planetárne semináre a revolučné akcie vo svete

Aug


16

Africa: Happiness Academy

Elohika

August 8, 2020

During his several encounters with the Elohim, Rael was given key information about how to better one’s life. He has taught that information in depth during week-long seminars around the world. Thousands of people have had their lives transformed by his advanced emotional intelligence training. The clockmaker knows best all the parts of the clock he has made....


View Full Event Details View All Events

Akadémia Šťastia

Objavte sebalásku, zmysel života, šťastie

Čo hovoria ľudia o ❤️

"Konečne kniha, ktorá prináša spojenie medzi históriou, náboženstvom, umením a vedou, a dáva logický zmysel! Je to najpravdepodobnejšia teória, s akou som sa doteraz stretol!"

Phylis
Vedec s PhD v biológii kmeňových buniek

"Maitreya Rael mi ukázal cestu späť k môjmu pravému ja. Akí sme krásni a aký krásny je život! Sme súčasťou nekonečného vesmíru v časopriestore a všetko je spojené. Vážim si každý moment života, ktorý uplynie, a žijem každým okamihom naplno."

raelian_color
Color
Tanečník

"Krásna Raeliánska filozofia mi pripomína, že máme vždy na výber. Ako reagujeme na situácie a na ľudí v našom živote nie je na nikom iba na nás samotných."

Raelian_Sandra
Sandra
Projektový manažér, cestovný ruch

"Táto kniha prináša nesmierny posun v teoretickom prístupe ku rozličným otázkam, ktoré si kladieme v dnešnej dobe na našej planéte. V tomto má najväčší význam pre budúcnosť ľudstva."

Raelian_Felix
Felix
Certifikovaný osobný tréner/masážny terapeut

"Byť Raeliánom je niečo ako môj prvý ranný vedomý nádych po spánku, počas ktorého som dýchal úplne nevedome. Raeliánom som vždy akoby bol. Avšak potom som objavil raeliánsku filozofiu a všetko dávalo zrazu zmysel."

Raelian_Glenn
Glenn
Profesionálny herec/hudobník

"Táto kniha sa presne zhoduje s mojím snom, keď som mala 9 rokov. Priala by som si, aby som sa stala "mostom lásky" spájajúcej jednu hviezdu s inou hviezdou. Priala by som si, aby som sa stala dúhou života, piesňou ruže, krídlom nekonečných snov a lásky."

Raelian_Lotus
Lotus
Tanečník, spevák, skladateľ

Získajte plný prístup k prejavom RAEL-a

Na našom YouTube kanáli RaelAcademy máte plný prístup k tomuto neoceniteľnému pokladu danému ľudstvu našimi tvorcami, skrze ústa svojho milovaného syna, Maitreya RAEL.

Raelove komentáre

Sledujte Raelove najnovšie myšlienky poskytnuté našimi stvoriteľmi Elohim

Cash not accepted

RAEL’S COMMENT: Take what you need, put the exact amount of money in cash and leave. The shops MUST by law accept the cash. If

RAELIÁNSKE REVOLUČNÉ AKCIE PO CELOM SVETE

Raeliáni podporujú rôzne akcie iniciované Raelom. Všetci sa snažia pomôcť iným ľuďom v ich duševnom vývoji a tiež aj zachrániť ľudstvo ako celok.