raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

100. โรเบิร์ต เอฟ เคนเนดี จูเนียร์

โรเบิร์ต เอฟ เคนเนดี จูเนียร์ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2022 โดย Maitraya Rael ในวันเดียวกันร่วมกับอาจารย์ชาวฝรั่งเศส Christian Perrone และ Didier Raoult สําหรับการมีส่วนร่วมในการนํามุมมองทางเลือกมาสู่วาทกรรมเตือนภัยของรัฐบาลและสื่อเกี่ยวกับ COVID-19 และวัคซีนที่ถูกกล่าวหา

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล