raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

101. นาตาลี ยัมบ์

Nathalie Yamb ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2022 โดย Maitraya Rael เนื่องจากกองกําลังติดอาวุธของเธอมีส่วนร่วมในการต่อต้านตะวันตกประณามโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสและการสนับสนุนตําแหน่งรัสเซียในความขัดแย้งในยูเครน

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล