2. สิเนด โอคอนเนอร์

Sinead O’Connor ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 1992 หลังจากที่เธอฉีกภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาทางทีวีสดเพื่อประท้วงบทบาทของคริสตจักรในการปกปิดการล่วงละเมิดเด็กโดยนักบวช

Bob Marley’s ‘War‘ แสดงโดย Sinéad O’Connor ใน SNL

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล