25. วาฟา สุลต่าน

Wafa Sultan ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 เนื่องจากมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในข้อเสียของลัทธิพื้นฐานนิยมของชาวมุสลิม นักจิตวิทยาอาหรับอเมริกัน Wafa Sultan แห่งลอสแองเจลิส ในการสัมภาษณ์ออกอากาศทาง Al-Jazeera TV เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2006 เธอกล่าวว่าความขัดแย้งหลักของวันนี้ไม่ใช่การปะทะกันของอารยธรรม แต่เป็นการปะทะกันระหว่างความคิดของยุคกลางและในศตวรรษที่ 21

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล