raelian movement logo_White
Search
Close this search box.

About > Honorary guides for Humanity

30. จอห์นแซนฟอร์ด

ดร. จอห์นแซนฟอร์ดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2006 สําหรับการเปิดรับข้อบกพร่องที่ยอดเยี่ยมและกล้าหาญของเขาในหลักฐานวิวัฒนาการ ในหนังสือของเขา “Genetic Entropy and the Mystery of the Genome” Sanford แสดงให้เห็นว่ารากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการ “axiom หลัก” เป็นเท็จ นอกเหนือจากการนําเสนอหลักฐานที่น่าสนใจว่าจีโนมทั้งหมดไม่สามารถพัฒนาขึ้นไปได้เขายังนําเสนอหลักฐานที่น่าสนใจว่าจีโนมที่สูงขึ้นนั้นเสื่อมลงเมื่อเวลาผ่านไป นักวิทยาศาสตร์จํานวนมากขึ้นรวมถึงดร. แซนฟอร์ดกําลังต่อต้านมุมมองของ “มหาปุโรหิตระดับสูงของชุมชนวิทยาศาสตร์” ที่ยังคงส่งเสริมวิวัฒนาการในฐานะความเป็นจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้แม้จะมีหลักฐานมากมายต่อมันก็ตาม

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

วันพาราดิสม์

เดือนแห่งการตระหนักรู้ของคลิตอริส

วันฟื้นฟูสวัสดิกะ

การเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ราเอลเลี่ยน

Happiness Academy in Europe

วัน GoTopless

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

Human Rights Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล