32. โฮเซ่ รามอส ฮอร์ตัส

ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2006 สําหรับข้อความของเขาไปยัง Osama Bin Laden ออกอากาศหกวันก่อนหน้านี้โดยบีบีซี ข้อความดังกล่าวสนับสนุนให้ผู้นําอัลกออิดะฮ์ขยายความรักและความเห็นอกเห็นใจที่เขาแสดงให้พี่น้องมุสลิมของเขาแก่ทุกคนในโลก เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของติมอร์ตะวันออก

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

Clitoris Awareness Month

Swastika Rehabilitation Day

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล