32. โฮเซ่ รามอส ฮอร์ตัส

ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2006 สําหรับข้อความของเขาไปยัง Osama Bin Laden ออกอากาศหกวันก่อนหน้านี้โดยบีบีซี ข้อความดังกล่าวสนับสนุนให้ผู้นําอัลกออิดะฮ์ขยายความรักและความเห็นอกเห็นใจที่เขาแสดงให้พี่น้องมุสลิมของเขาแก่ทุกคนในโลก เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของติมอร์ตะวันออก

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

Celebration of The Second Encounter

Raelian happiness training day, north America

Happiness Academy – North America

International SexEd Day

Celebration of The First Encounter

Celebration of the Creation of the First Humans on Earth

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล