32. โฮเซ่ รามอส ฮอร์ตัส

Jose Ramos Hortas ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2006 สําหรับข้อความของเขาถึง Osama Bin Laden ที่ออกอากาศเมื่อหกวันก่อนโดย BBC ข้อความดังกล่าวสนับสนุนให้ผู้นําอัลกออิดะห์ขยายความรักและความเห็นอกเห็นใจที่เขาแสดงต่อพี่น้องมุสลิมของเขาต่อทุกคนในโลก เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของติมอร์ตะวันออก

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

50th anniversary of the first encounter & Asian Happiness Academy

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล