ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2008 สําหรับความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งของเขาตลอดชีวิตของเขาในการตรวจสอบพฤติกรรมของมนุษย์และอนาคตของมนุษยชาติ เขาเป็นนักอนาคตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนักวิทยาศาสตร์ที่สอนด้วยตนเองสถาปนิกและนักประดิษฐ์

วิดีโอสัมภาษณ์ BBC ของเขา