45. สวี มิซิไน

Tsvi Misinai ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2009 สําหรับการกระทําอันทรงพลังของเขาเพื่อพิสูจน์ว่าชาวปาเลสไตน์เป็นชาวยิวที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม เขาเป็นผู้บุกเบิกที่มีชื่อเสียงของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อิสราเอล

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล