raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

46. แพทช์อดัมส์

Patch Adams ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2010 สําหรับความพยายามของเขาที่จะนําความเห็นอกเห็นใจความรักและความยุติธรรมมาสู่โลกของเรามากขึ้น แพทย์และนักกิจกรรมทางสังคมเขาสร้างสถาบัน Gesundheit เป็นโรงเรียนและคลินิกที่ฝึกการแพทย์ทางเลือก

คลิปสัมภาษณ์ของเขา

 

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

ET วันสถานทูต

การเฉลิมฉลองการสร้างมนุษย์คนแรกบนโลก

Happiness Academy in Oceania

Paradism Day

Clitoris Awareness Month

Swastika Rehabilitation Day

Celebration of the Raelian New Years Day

GoTopless Day

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล