48. ทิโมธี เบอร์เนอร์ส-ลี

ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2010 เป็นผู้ประดิษฐ์หลักของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บและสนับสนุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรีสําหรับมนุษยชาติทั้งหมด

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

Clitoris Awareness Month

Swastika Rehabilitation Day

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล