raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

56. อามาร์ โบส

Amar Bose ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2011 สําหรับการทําบุญและของขวัญล่าสุดของเขาให้กับ MIT (สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา) เขาบริจาคเงินจํานวนมากให้กับวิทยาศาสตร์และการศึกษาแทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างไปหาลูกหลานของเขา

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล