ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2011 สําหรับการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายตะวันตกที่คมชัดและความมุ่งมั่นของเขาในการรายงานข้อเท็จจริงโดยไม่มีการเซ็นเซอร์