ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2012 (66 a.H.) สําหรับความพยายามของเขาที่จะหยุดประชากรโลกมากเกินไปและแม้กระทั่งการขอลดมันอย่างมาก Paul Ralph Ehrlich เป็นนักชีววิทยานักนิเวศวิทยาและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันที่รู้จักกันดีสําหรับคําเตือนเกี่ยวกับการเติบโตของประชากรและทรัพยากรที่ จํากัด เขากลายเป็นที่รู้จักกันดีหลังจากตีพิมพ์ในปี 1968 ของหนังสือที่ถกเถียงกันของเขา: ระเบิดประชากร

หนังสือของเขา “ระเบิดประชากร