70. ราฟาเอล คอร์เรีย

ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2012 (67 a. H.) สําหรับการให้ที่พักพิงทางการเมืองแก่ Julian Assange ผู้นําของ Wikileak ประธานาธิบดีเอกวาดอร์ยังได้รับรางวัลนี้สําหรับวิธีที่เขาชนะความจริงและความยุติธรรมในระดับชาติและนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการยืนหยัดต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจการกลั่นแกล้งของสหรัฐอเมริกาและหุ่นเชิดของพวกเขา

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

raelian-happiness-academy-americas-2021

Americas Happiness Academy

PLANETARY ONLINE MEDITATION November 13

International SexEd Day

Celebration of The First Encounter

PLANETARY ONLINE MEDITATION January 08

Femininity raelian value

Femininity Day

PLANETARY ONLINE MEDITATION March 12

International Happiness Day

Celebration of the Creation of the First Humans on Earth

Paradism Day

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล