76. คาเรน ฮูเดส

ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2013 (68 a.H.) โดย Maitreya Rael สําหรับการเปิดเผยของเธอเกี่ยวกับวิธีที่ชนชั้นนําทางการเงินครองโลกในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่ทํางานเป็นเวลา 8 ปีที่ธนาคารเพื่อการนําเข้าส่งออกของสหรัฐอเมริกาและเป็นเวลา 21 ปีในแผนกกฎหมายของธนาคารโลก

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล