76. คาเรน ฮูเดส

ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2013 (68 a.H.) โดย Maitreya Rael สําหรับการเปิดเผยของเธอเกี่ยวกับวิธีที่ชนชั้นนําทางการเงินครองโลกในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่ทํางานเป็นเวลา 8 ปีที่ธนาคารเพื่อการนําเข้าส่งออกของสหรัฐอเมริกาและเป็นเวลา 21 ปีในแผนกกฎหมายของธนาคารโลก

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

raelian-happiness-academy-americas-2021

Americas Happiness Academy

PLANETARY ONLINE MEDITATION November 13

International SexEd Day

Celebration of The First Encounter

PLANETARY ONLINE MEDITATION January 08

Femininity raelian value

Femininity Day

PLANETARY ONLINE MEDITATION March 12

International Happiness Day

Celebration of the Creation of the First Humans on Earth

Paradism Day

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล