78. นาตาน บลังก์

ได้รับรางวัลคู่มือกิตติมศักดิ์ของมนุษยชาติโดย Rael Maitreya เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2014 (68 a.H.) เพราะ “ชาวอิสราเอลหนุ่มคนนี้” “พร้อมที่จะติดคุกเป็นครั้งที่ 8 เนื่องจากปฏิเสธที่จะรับใช้ในกองทัพอิสราเอลของการยึดครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

Clitoris Awareness Month

Swastika Rehabilitation Day

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล