80. ดาห์เลีย วาฟซี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 (69 a.H.) เธอเป็นแพทย์ชาวอิรักอเมริกันและนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ เธอกล่าวสุนทรพจน์ในเดือนเมษายน 2006 ที่อยู่ไปยังคอเคซัสก้าวหน้าของรัฐสภาเรียกว่า ”ไม่มีความยุติธรรมไม่มีสันติภาพ!”

คําพูดของเธอ: ”ไม่มีความยุติธรรมไม่มีสันติภาพ!

 

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล