raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

81. เดเร็ค จิอาร์ดินา

Derek Giardina ได้รับรางวัลคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2014 สําหรับการละเว้นการอ้างอิงของพระเจ้าในขณะที่เป็นผู้นําปฏิญญาแห่งความจงรักภักดีที่โรงเรียนของเขาในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความซื่อสัตย์และการไม่ปฏิบัติตามประเพณีที่เลือกปฏิบัติ

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล