81. เดเร็ค จิอาร์ดินา

ได้รับรางวัล tittle of Honorary Guide เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2014 (69 a.H.) สําหรับการละเว้นการอ้างอิงของพระเจ้าในขณะที่นําคํามั่นสัญญาของความจงรักภักดีที่โรงเรียนของเขาในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความซื่อสัตย์และไม่ปฏิบัติตามประเพณีการเลือกปฏิบัติ

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล