81. เดเร็ค จิอาร์ดินา

ได้รับรางวัล tittle of Honorary Guide เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2014 (69 a.H.) สําหรับการละเว้นการอ้างอิงของพระเจ้าในขณะที่นําคํามั่นสัญญาของความจงรักภักดีที่โรงเรียนของเขาในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความซื่อสัตย์และไม่ปฏิบัติตามประเพณีการเลือกปฏิบัติ

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

Celebration of The Second Encounter

Raelian happiness training day, north America

Happiness Academy – North America

International SexEd Day

Celebration of The First Encounter

Celebration of the Creation of the First Humans on Earth

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล