83. โคบี ตาร์ฟรี

ได้รับรางวัลจากคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2015 (70 a.H.) สําหรับความคิดริเริ่มของเขาที่จะนําเสนอในร้านอาหารของเขาในอิสราเอล 50 เปอร์เซ็นต์ปิดแต่ละจานของถั่วชิกพีวางที่โต๊ะที่นั่งชาวยิวอาหรับด้วยกันนี้เป็นการตอบสนองต่อการแพ้ที่เพิ่มขึ้นโดยทั้งอาหรับและอิสราเอลหัวรุนแรง

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล