ได้รับการเสนอชื่อเป็นคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2015 (70 น. H.) หลังจากการตัดสินใจของเขาที่จะแจก 99% ของหุ้น Facebook (เครือข่ายสังคม) ของเขาให้กับสาเหตุที่ดีในการสร้างโลกที่ดีกว่าสําหรับทารกแรกเกิดของเขา

การสัมภาษณ์ของเขากับภรรยาของเขา