ได้รับการเสนอชื่อ Honoray Guide โดย Maitreya Rael เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2015 (70 a.H.) สําหรับตําแหน่งสาธารณะที่กล้าหาญของเขาที่จะต้อนรับ Raelians ในร้านอาหารบราซิลของเขาในโลซานหลังจากปฏิเสธการเลือกปฏิบัติจากสถานที่อื่นและแม้จะมีอคติสื่อหลักกับเรา