89. เอโว โมราเลส

ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์โดย Maitreya Rael เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2017 (71 a.H.) สําหรับการกระทําของเขากับจักรวรรดินิยมสหรัฐและทุนนิยมระหว่างประเทศในอเมริกาใต้ รัฐบาลของเขาให้ความสําคัญกับการดําเนินนโยบายฝ่ายซ้าย การลดความยากจน และต่อสู้กับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและบริษัทข้ามชาติในโบลิเวีย โมราเลสเป็นตัวแทนของ “หนึ่งในผู้นําที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก”

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

1MIN4PEACE-planetary-event

PLANETARY ONLINE MEDITATION-July 09

Celebration of the Raelian New Years Day

Raelian Happiness Academy & New Year’s Eve in Romania – Summer Tour 2022 Over Europe

GoTopless Day

Happiness Academy in Kama

Celebration of The Second Encounter

International SexEd Day

First-Encounter-Rael-Yahweh-Dec-13th

Celebration of The First Encounter

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล