ได้รับการเสนอชื่อคู่มือกิตติมศักดิ์โดย Maitreya Rael เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2017 (71 a.H.) สําหรับการกระทําของเขากับจักรวรรดินิยมสหรัฐและทุนนิยมระหว่างประเทศในอเมริกาใต้ รัฐบาลของเขาให้ความสําคัญกับการดําเนินนโยบายฝ่ายซ้าย การลดความยากจน และต่อสู้กับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและบริษัทข้ามชาติในโบลิเวีย โมราเลสเป็นตัวแทนของ “หนึ่งในผู้นําที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก”