97. อีลอนมัสค์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2022 หลังจากการซื้อ Twitter ของ Elon Musk Maitreya Rael ได้เสนอชื่อเขาให้เป็นคู่มือกิตติมศักดิ์ของขบวนการเรเอลเลี่ยนสําหรับการสนับสนุนเสรีภาพในการพูดอย่างแน่วแน่

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล