raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

98. ดิดิเย่ร์ ราอูลท์

ศ.ดิดิเยร์ ราอูลต์ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2022 โดย Maitreya Rael ในวันเดียวกันร่วมกับทนายความชาวอเมริกัน Robert Kennedy Jr. และศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศส Christian Perronne สําหรับการมีส่วนร่วมในการนํามุมมองทางเลือกมาสู่วาทกรรมปลุกระดมของรัฐบาลและสื่อเกี่ยวกับ COVID-19 และวัคซีนที่ถูกกล่าวหา

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล