raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

99. คริสเตียน เพอร์รอนน์

ศ.คริสเตียน เพอร์รอนน์ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่มือกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2022 โดย Maitreya Rael ในวันเดียวกันร่วมกับทนายความชาวอเมริกัน Robert F. Kennedy Jr. และศาสตราจารย์ Didier Raoult ชาวฝรั่งเศสสําหรับการมีส่วนร่วมในการนํามุมมองทางเลือกมาสู่วาทกรรมปลุกระดมของรัฐบาลและสื่อเกี่ยวกับ COVID-19 และวัคซีนที่ถูกกล่าวหา

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

เหตุการณ์อื่นๆ

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล