Ανακάλυψε την αλήθεια.

Διαβάστε τα μηνύματα που μας έδωσαν οι δημιουργοί μας κατά τη διάρκεια της συνάντησης UFO του Rael το 1973!

Άλλες εκδηλώσεις

Ακολουθήστε μας

Ακαδημία Ραέλ

you might also like

Switzerland may ban EVs to avoid blackouts

RAEL’S COMMENT: Cannot stop laughing !

China faces marriage crisis

RAEL’S COMMENT: Wonderful !

Elon Musk names new timeline for human brain-chip tests

RAEL’S COMMENT: Their device could restore movement in those who suffer from paralysis.

Boeing offers to make bombs for Ukraine

RAEL’S COMMENT: War profiteers…