raelian movement logo_White

When you feel lonely

BAHAY > Rael > Mga komento ni Rael

RAEL’S COMMENT:
And under the mask…

Too cute I love. 😂😂😂😂

Posted by Yvona Adamczak on Friday, June 26, 2020

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael

you might also like

35 years ago…

RAEL’S COMMENT: 35 years ago…

Little mongoose guest

RAEL’S COMMENT: On our balcony, the little mongoose comes to finish the cat’s food…

Dangers posed by toilet paper exposed

RAEL’S COMMENT: And 8 billion people use it every morning…and flush it!

California declares emergency over historic snowstorm

RAEL’S COMMENT: And some dare to still talk about global warming…