All this technology has made us antisocial

RAEL’S COMMENT:
It’s not the cell phones the problem… it’s the attitude!

 

All this technology has made us antisocial

 

 

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael

you might also like

Without a fixed address

RAEL’S COMMENT:  SDF means without a fixed home. No relation to the level of wealth. One may well be rich and without a fixed home. …

77 years ago

RAEL’S COMMENT:  It was a Boeing

Island paradise?

RAEL’S COMMENT:  Alone wonderful!  But with all these boats it is horrible!

What soul?

RAEL’S COMMENT:  There is no soul