China to expand weather modification program to cover area larger than India

RAEL’S COMMENT:
Magnificent!

 

 

Read more

Original post

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael

you might also like

Meta to restore Trump’s accounts

RAEL’S COMMENT: The Elon Musk effect…

Ecology in Norway

RAEL’S COMMENT: More trees! Who was talking about deforestation ?

COVID INFO ALERT

RAEL’S COMMENT: and more than 8 billion people…

Former colony orders French troops to leave

RAEL’S COMMENT: Good news !