raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

96. Novak Djokovic

Novak Djokovic

Novac Djokovic was named Honorary Guide on January 17, 2022, by Maitreya Rael for his exemplary attitude in refusing the Covid “vaccine”. This world-famous tennis player (ranked number 1 in the world in 2022) was discriminated against during the Australian Open tournament. After having his visa refused, he was then expelled from the country and could not participate in this tournament.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael