39. Daniel Barenboim

was nominated honorary guide on January 17, 2008, for promoting peace in the Middle East and championing Palestinian rights. He is a renowned conductor and pianist, an Israeli citizen.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael