55. Gerald Kaufman

was nominated Honorary Guide since March 31, 2011 for for his opinion about Israel against Palestine. He is a member of the Jewish Labour Movement, formerly Poale Zion a pro-Zionist group affiliated with the Labour party in Britain, has become one of the leading critics of Israeli policies.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael