raelian movement logo_White
Search
Close this search box.

About > Honorary guides for Humanity

27. Michael Berg

Michael Berg was nominated honorary guide on June 9, 2006, for his admirable reaction to Abu Musab al-Zarqawi’s execution by the American army. Although his son had been beheaded by this man, Berg took a stand against revenge, saying every act of violence leads to more violence in a never-ending, vicious circle of death. Berg practices the absolute non-violence advocated by Ghandi – the only value that can save the world.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael