raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

68. Miko Peled

Miko Peled was nominated Honorary Guide on August 7, 2012, for his work on speaking out about the idea of transforming the Israeli’s apartheid system into a secular democracy by tearing down the separation wall and allowing Israelis and Palestinians to live as equal citizens. He is best known for his book, The Generals Son, and lives in California, USA.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael