raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

35. Sean Penn

Sean Penn was nominated honorary guide on April 4, 2007, the Academy Award-winning star of “Mystic River,” (he was also Oscar-nominated for “I Am Sam” and “Dead Man Walking,”) was made an Honorary Guide. Rael cited Penn’s unconditional stand for peace and his unique ways of reminding people that a single human life is always precious, whether that person is from theUnited States, Iraq, Iran or elsewhere.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael