raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

38. Tiken Jah Fakoli

 Tiken Jah Fakoli was nominated honorary guide on December 28, 2007. This Ivory Coast celebrity penned the song “No to Excision” to protest the barbaric tradition of female genital mutilation. He has also stated his commitment to promoting African unity, peace, and forgiveness.

His music video “No to Excision

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael