raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

40. Vincent Kragbe Gadou

Vincent Kragbe Gadou was nominated honorary guide on Sept. 19, 2008. Rael praised him for his extraordinary involvement in the creation of this free trade zone as well as for his promotion of cooperation with the so-called emerging countries of China, India, and Brazil. He is a Gadou, Chairman of the Free Trade Zone in Biotechnology and Information Technologies in Ivory Coast.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael