28. Warren Buffett

Warren Buffett was nominated honorary guide on June 30, 2006, for his exceptional generosity and compassion. An American investor and one of the world’s richest men, Buffett announced in June 2006 that he had decided to give away 85 percent of his vast wealth to benefit humanity. The Bill & Melinda Gates Foundation and other foundations have begun distributing the funds to assorted educational and humanitarian projects around the world.

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael