The president of the Papua New Guinea at the UN

RAEL’S COMMENT:
Wonderful! Never wear the costume of the colonizers!

Kunin ang katotohanan

Basahin ang mga mensahe na ibinigay sa amin ng aming mga tagalikha habang nakatagpo si Rael sa UFO noong 1973!

Iba pang mga kaganapan

Sundan mo kami

Akademya ni Rael

you might also like

Without a fixed address

RAEL’S COMMENT:  SDF means without a fixed home. No relation to the level of wealth. One may well be rich and without a fixed home. …

77 years ago

RAEL’S COMMENT:  It was a Boeing

Island paradise?

RAEL’S COMMENT:  Alone wonderful!  But with all these boats it is horrible!

What soul?

RAEL’S COMMENT:  There is no soul